"This site is under construction"

De vroegere inhoud van deze site is verplaatst naar https://www.dorpshistorie.nl en een klein gedeelte kunt u vinden op de nieuwe eigen site van de Historische Vereniging Norch http://www.hvnorch.nl
Deze website (https://norg.dorpshistorie.nl) wordt gebruikt om nieuwe ideeën te toetsen en nieuwe pagina's te introduceren en te beoordelen op een zo doelmatig mogelijk indeling en gebruiksgemak.
Ontstaan en ontwikkeling van de recreatiegebieden in Norg
Klik op één van de groene buttons om een kaart van het betreffende gebied in het venster te doen verschijnen.
Wanneer u de cursor over een perceel op de kaart beweegt, veranderd de kleur van een aangebrachte markering in groen.
Na het klikken op die markering verschijnt een historische beschrijving van het perceel of het gebouw in een nieuw venster. Van de gebouwen ook een recente foto.